خدایا سرشارم از عشقت کن

به یاد مهربان قلبی که سالها به دوستی و محبتمان می نواخت....دیگر نمی تپد
یکشنبه 30 مهر‌ماه سال 1391

یاد من باش.......

وقتی شب از کوچه رد شد

حکم خنده تا ابد شد

وقتی گل صد تا سبد شد

یاد من باش

وقتی غم خونه نشین شد

وقتی سایه نقطه چین شد

روزگار بهتر از این شد

یاد من باش

هر جا راه بسته دیدی

آیینه شکسته دیدی

یا یه مرد خسته دیدی

یاد من باش

سر پیچ هر ترانه

پشت هر حرف و بهانه

تا همیشه عاشقانه

یاد من باش

جای من رو خالی کن

اگه خورشید در اومد

اگه جادوی سیاهی بی اثر شد

یاد من باش

جای من رو خالی کن

اگه غصه سر اومد

اگه قاصدک دوباره خوش خبر شد

یاد من باش

وقتی شب از کوچه رد شد

یاد من باش

کد موس ستاره و قلب

  • کد نمایش افراد آنلاین