خدایا سرشارم از عشقت کن

به یاد مهربان قلبی که سالها به دوستی و محبتمان می نواخت....دیگر نمی تپد
جمعه 2 اسفند‌ماه سال 1392

برای همه خوب باش......

انسانی خوب بودن ارتباطی به دین، مذهب، وضع زندگی ،


 نژاد ، رنگ پوست ، دیدگاه سیاسی یا فرهنگ شما ندارد،


بلکه به این بستگی دارد که تا چه اندازه نسبت به دیگران


 خوش رفتاری می کنید.


برای همه خوب باش!


آنکه که فهمید همیشه کنارت خواهد بود!


و آنکس که نفهمید روزی دلش برای خوبی هایت تنگ می شود.
برچسب‌ها: فقط از دلتنگی میام نت ولی ...

کد موس ستاره و قلب

  • کد نمایش افراد آنلاین